Salut sexual, drets i plaer. Apunts sobre la prevenció en dones i VIH

Aquesta publicació sobre prevenció parla per a les dones, com a promotores i mereixedores de salut, drets i plaers, i ho fa des del coneixement d’unes dificultats, desigualtat i inequitat específiques tant en l’exercici dels drets com en la pràctica de les cures. Però també des del reconeixement de les fortaleses i oportunitats que el camí recorregut fins ara ens brinda per a continuar avançant, consolidant i millorant aprenentatges i estratègies.

Les dones som diverses en edats, llocs de procedència, opcions sexuals, estats de salut, maneres de viure, de pensar, de sentir i d’actuar. Parlem aquí de sexualitat donant valor a les cures que ens ajuden i ens permeten viure-la en aquesta diversitat; cures que tenen a veure amb allò que ens és plaent i que ens porta a conèixer-nos millor i a estar millor en el món, i atenent també aquells factors que poden suposar riscos i malestars. Entre aquests riscos i malestars, sabem de l’existència de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i del VIH.

Aquesta publicació respon a la voluntat de compartir eines que ens puguin ser útils com a dones per a viure en un món en el qual existeixen les ITS i el VIH. I per a això, part d’una manera determinada de mirar, d’entendre i d’actuar sobre la salut i la salut sexual, els drets i els Drets Sexuals, les relacions, les sexualitats, les cures…

Accés a la Guia en PDF.

En els últims anys hem sentit la necessitat d’ampliar i aprofundir alguns temes tractats en la Guia mitjançant les elaboracions de diferents fitxes.

 

Fitxes:

Acceso al estudio en

Data
Categoria
Materials Propis, Salut i Drets, VIH i altres ITS
Formats
Guia, Imprès