Atenció i cures

EL NOSTRE ESPAI D’ATENCIÓ

Som una entitat amb perspectiva social transformadora que treballa per a fer efectius els drets sexuals a la societat. Sota el marc dels drets humans, desenvolupem abordatges integrals al voltant de la promoció de la salut sexual des d’una perspectiva de gènere feminista, en la qual s’inclouen intervencions amb l’atenció a les persones, especialment a aquelles en situació de vulnerabilitat.

Informació i suport
emocional a dones i
homes amb VIH

 • Counselling/suport emocional individualitzat
 • Acompanyament social
 • Atenció grupal: grups de suport emocional i tallers per a la promoció de la salut integral.
 • Dijous Positius: xerrades puntuals dirigides cap a la ciutadania en temàtiques relatives al VIH.

Informació i suport
emocional en temàtiques
de Salut Sexual

 • Counselling/suport emocional individualitzat
 • Acompanyament social

Informació i suport
a persones dels
col·lectius LGTBI+

 • Counselling/suport emocional individualitzat
 • Acompanyament social
 • Atenció grupal: grups de suporte emocional i tallers per a la promoció de la salut integral.

Informació i suport
emocional a dones
privades de llibertat

 • Counselling/suport emocional individualitzada per a la cura de la salut sexual i especialment amb aquells relacionats amb la prevenció i atenció en VIH, en CPDB i Mòdul de Dones Brians.
 • Atenció grupal: tallers per a la promoció de la salut sexual integral.
 • Elaboració de materials de sensibilització.