Atenció i cures

EL NOSTRE ESPAI D’ATENCIÓ

Som una entitat amb perspectiva social transformadora que treballa per a fer efectius els drets sexuals a la societat. Sota aquest marc de drets, desenvolupem abordatges integrals al voltant de la promoció de la salut sexual des d’una perspectiva feminista, en la qual s’inclouen intervencions amb l’atenció directa a les persones, especialment a aquelles que viuen amb l’VIH.

Informació i suport
emocional a dones i
homes amb VIH

Counselling/suport emocional individualitzat

Un espai dirigit a dones i homes amb VIH, les seves parelles, familiars i persones properes en el qual s’ofereix informació relativa al VIH i suport emocional centrat en la persona. Un lloc  on abordar les vivències, inquietuds en relació al VIH amb la finalitat d’afavorir l’autonomia i el desenvolupament de les capacitats de les persones ateses des d’un enfocament de drets feminista.

Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Acompanyament social

Sessions d’informació, orientació i atenció social i en processos d’integració destinades a l’atenció de les necessitats i demandes socials de les dones i homes amb VIH, amb una perspectiva de drets i de treball social feminista.

Aquest servei es realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Atenció grupal

Grups de suport i acollida

Espais de cura mútua dirigits a dones i homes amb VIH on rebre, oferir i compartir suport emocional, intercanviar experiències entorn de fet de viure amb el VIH i emocions. Un espai per a la promoció del desenvolupament personal i col·lectiu mitjançant la participació, la presa de consciència i l’acceptació de l’altre, des del respecte i la confidencialitat.

Tallers monogàáfics i de promoció de la salut:

Dirigits a fomentar eines i estratègies per a la cura de la salut de les persones que viuen amb el VIH des de diferents metodologies i enfocaments.

Dijous Positius

Xerrades puntuals dirigides a la ciutadania en temes relacionats amb el VIH.

Edició de materials específics

Per a accedir a aquests serveis és imprescindible programar cita prèvia
trucant al 93 431 45 48 

Horaris d’atenció:
Dilluns a dijous: de 10 a 14 h i de 16  a 20 h
Divendres: de 10 a 14 h

Informació i suport
emocional en temàtiques
de Salut Sexual

Counselling/suport emocional individualitzat

Un espai i dirigit a dones i homes amb la finalitat d’oferir informació i suport emocional centrat en la persona on poder abordar dubtes i inquietuds entorn de la salut sexual des de la perspectiva de promoció de la salut  amb enfocament de drets.

Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Acompanyament social

Informació, orientació i atenció social que inclou atenció específica a persones migrades en qualsevol situació administrativa i amb necessitats relacionades amb la salut i la salut sexual. Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Edició de materials específics

Per a accedir a aquests serveis és imprescindible programar cita prèvia
trucant al 93 431 45 48 

Horaris d’atenció:
Dilluns a dijous: de 10 a 14 h i de 16  a 20 h
Divendres: de 10 a 14 h

Informació i suport
a persones dels
col·lectius LGTBI

Counselling/suport emocional individualitzat

Un espai i dirigit a dones i homes amb la finalitat d’oferir informació i suport emocional centrat en la persona on poder abordar dubtes i inquietuds entorn de la salut sexual des de la perspectiva de promoció de la salut  amb enfocament de drets. Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Acompanyament social

Informació, orientació i atenció social que inclou atenció específica a persones migrades en qualsevol situació administrativa amb necessitats relacionades amb la salut i la salut sexual.

Aquest servei es realitzat per un equip de professionals formades i amb una enorme experiència en aquest camp.

Edició de materials específics

Per a accedir a aquests serveis és imprescindible programar cita prèvia
trucant al 93 431 45 48 

Horaris d’atenció:
Dilluns a dijous: de 10 a 14 h i de 16  a 20 h
Divendres: de 10 a 14 h

Informació i suport
emocional a dones
privades de llibertat

Counselling/soporte emocional

Un espai d’atenció individualitzada per a la cura de la salut sexual i, especialment, en aspectes relacionats amb el  VIH  al centre penitenciari de Brians I (Mòdul de Dones) i al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona.

Un servei dedicat a oferir informació i suport emocional i on poder abordar dubtes, vivències, inquietuds i necessitats específiques en temes relacionats amb la salut sexual en el context penitenciari i en els processos de posada de llibertat.

Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Elaboració de materials específics.

Per a accedir a aquest servei és necessari contactar amb la tècnica referent de Creación Positiva al centre penitenciari corresponent.