Sensibilització i incidència política

VISIBILITZEM. FORMEM. CANVIEM.

Oferim assessorament i acompanyament professional extern a administracions públiques, empreses i entitats, amb la finalitat de promoure la perspectiva de gènere feminista, prevenir les violències masclistes i les violències sexuals, a través de l’abordatge de la salut sexual des d’una perspectiva de drets.

Consultoria

Dirigida a administracions públiques, empreses i entitats, que necessitin ajuda professional externa per a la promoció de la perspectiva de gènere feminista i d’igualtat, la prevenció de les violències masclistes i la prevenció de la violència sexual, sobre l’abordatge de la salut sexual des d’una perspectiva de drets.

  • Auditories i diagnosis
  • Dissenys de plans d’igualtat
  • Protocols d’abordatge de les violències masclistes
  • Protocols d’abordatge de violències sexuals en espais d’oci
  • Protocols d’abordatge de violències sexuals en l’àmbit laboral i associatiu
  • Suport i assessorament tècnic per a incorporar la perspectiva de gènere feminista en projectes, programes i polítiques
  • Elaboració de materials de sensibilització, guies i altres materials de formació en matèries com ara la perspectiva de gènere en salut, les violències masclistes, violències sexuals, promoció de la salut sexual amb enfocament de drets i l’apoderament de les dones i de les persones dels col·lectius LGTBI
  • Elaboració de recerques i estudis

Formació

Realitzem activitats formatives per al coneixement i la reflexió sobre perspectiva de gènere feminista en temes de salut, salut sexual i prevenció i atenció del VIH.

Activitats formatives sobre l’abordatge de les violències masclistes, els drets sexuals, la promoció de la salut sexual, treball en xarxa i protocols, i models i experiències d’intervenció en diferents col·lectius Formació en incidència política i en instruments internacionals en relació als drets.

Activitats formatives sobre capacitació sobre defensa dels drets LGTBI.

Desenvolupem espais i eines formatives per a professionals a demanda, amb continguts específics per a cobrir les necessitats de cada àmbit o petició: professionals socials, de l’educació, de la sanitat, cossos de seguretat, operadors jurídics, personal de l’administració, etc.

JORNADES VIOLÈNCIES MASCLISTES I VIH
AGENDA
2030 feminista
Xarxes i plataformes

"Enredadas"

Treball en xarxa

Dinamització comunitària

Xerrades i tallers

En Creación Positiva comptem amb una àmplia experiència realitzant accions dirigides a població en general així com a grups de dones o col·lectius que sol·liciten tallers o xerrades específiques adaptades als seus interessos i/o necessitats en l’àmbit dels drets sexuals, la promoció de la salut i la prevenció de ITS/VIH així com de les violències masclistes.

Punts liles

Coordinació de l’equip i facilitació del servei d’informació sensibilització i acompanyament en situacions d’agressions masclistes contra dones i col·lectius LGTBI en espais d’oci.

Comunicació

Disposem de xarxes pròpies d’informació i difusió d’activitats, serveis, dades i coneixement propis, a través d’aquesta mateixa web i d’altres xarxes, com ara Facebook, Twitter e Instagram.

Col·laborem en la difusió d’activitats i continguts relacionats amb els nostres àmbits d’intervenció d’entitats afins.