Han passat gairebé 20 anys d’ençà que les entitats Creación Positiva i Ser Positivas, amb el suport del Plan Nacional sobre el Sida, realitzéssim dos estudis sobre Dones i VIH: Mujer y VIH: identificación de necesidades y estrategias (2004) i A pelo gritao: estudio cualitativo sobre vulnerabilidades, violencias y calidad de vida en mujeres seropositivas’(2005)

Des de Creación Positiva vam veure oportú realitzar un nou estudi que ens permetés tenir una nova imatge de la situació i les necessitats actuals de les dones que viuen amb VIH.
Sobre la base d’una enquesta que permet identificar les necessitats i estratègies de dones que viuen amb el VIH en tot l’Estat espanyol,  la seva qualitat de vida i les vulnerabilitats, discriminacions i violències associades al VIH, hem generat un informe quantitatiu i qualitatiu que reflecteix els resultats de la mateixa.

Aquest projecte està  subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

logo enquesta_fondo_azul

Agraïm a totes les persones que van participar en aquesta enquesta.
30 minuts per a 125 preguntes van fer possible aprofundir en la realitat de les dones que viuen amb el VIH que han estat imprescindibles per a l’estudi quantitatiu i qualitatiu sobre la identificació de necessitats i estratègies de dones que viuen amb el VIH en tot l’Estat espanyol, i sobre la seva qualitat de vida i les vulnerabilitats, discriminacions i violències que pateixen.

Aquesta enquesta i les entrevistes qualitatives dirigides a les dones que viuen amb el VIH, es van realitzar entre abril de 2022 fins a principis de setembre del mateix any.

A través d’aquest projecte, subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 (en particular de la Secretaria d’Estat de Drets Socials), hem realitzat un nou el present estudi quantitatiu i qualitatiu per a conèixer les necessitats i les discriminacions que sofreixen les dones que viuen amb el VIH en l’Estat espanyol.

Amb aquestes actuacions, contribuïm a millorar la qualitat de vida de les dones que viuen amb el VIH, sent aquest una part de la població altament vulnerabilizada: per ser dones i per viure amb VIH, a més d’altres discriminacions que puguin patir.

A més, hem buscat promoure el ple exercici dels drets de les persones que viuen en el VIH i en particular de les dones, a través de la seva participació en totes les fases del projecte, sent agents directes de canvi i transformació.

Entrevista del programa El Replà d’IB3 Ràdio de les Illes Balears realitzada el 19 d’abril de 2022 a la coordinadora de Creación Positiva, María Luisa García, sobre l’enquesta estatal impulsada per la nostra entitat, “Mujeres & VIH”. Vols escoltar-la?

Som una entitat amb perspectiva social transformadora que treballa per a fer efectius els drets sexuals a la societat. Sota aquest marc de drets, desenvolupem abordatges integrals al voltant de la promoció de la salut sexual des d’una perspectiva feminista, en la qual s’inclouen intervencions amb l’atenció directa a les persones, especialment a aquelles que viuen amb l’VIH.

Counselling/suport emocional individualitzat
Un espai dirigit a dones i homes amb VIH, les seves parelles, familiars i persones properes en el qual s’ofereix informació relativa al VIH i suport emocional centrat en la persona. Un lloc  on abordar les vivències, inquietuds en relació al VIH amb la finalitat d’afavorir l’autonomia i el desenvolupament de les capacitats de les persones ateses des d’un enfocament de drets feminista.
Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Acompanyament social
Sessions d’informació, orientació i atenció social i en processos d’integració destinades a l’atenció de les necessitats i demandes socials de les dones i homes amb VIH, amb una perspectiva de drets i de treball social feminista.
Aquest servei es realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Atenció grupal

Grups de suport i acollida
Espais de cura mútua dirigits a dones i homes amb VIH on rebre, oferir i compartir suport emocional, intercanviar experiències entorn de fet de viure amb el VIH i emocions. Un espai per a la promoció del desenvolupament personal i col·lectiu mitjançant la participació, la presa de consciència i l’acceptació de l’altre, des del respecte i la confidencialitat.

Tallers monogràfics i de promoció de la salut.
Dirigits a fomentar eines i estratègies per a la cura de la salut de les persones que viuen amb el VIH des de diferents metodologies i enfocaments.

Dijous Positius
Xerrades puntuals dirigides a la ciutadania en temes relacionats amb el VIH.