“A pelo gritao”

“A pelo gritao”
Estudi qualitatiu sobre qualitat de vida de dones amb VIH

En reconeixement a les dones que ens han prestat la seva veu i,
especialment, a Orquídea qui ens ha donat el millor títol possible.

 

El present treball, realitzat per les professionals de l’ONG Creació Positiva neix com a continuació “comprensiva” del seu anterior estudio “Dona i VIH: identificació de necessitats i estratègies”. El terme “comprensiva” l’utilitzem en el sentit de “interpretar” o de “significar” alguns dels resultats que, en l’anterior estudi, van quedar únicament a nivell descriptiu.

L’eix central del nostre treball és conèixer com les dones que viuen amb VIH es conceben, es representen o s’entenen a partir de l’exercici de la seva subjectivitat, i per tant, explorar el que els mandats de gènere constitueixen per a aquestes dones i per a les seves definicions sobre les seves vides vivibles. Es tracta de dilucidar les desigualtats estructurals de gènere inscrites en els discursos d’aquestes dones que, en rares ocasions, se les considera (o es consideren) en situació de vulnerabilitat.

En definitiva, ens preguntem quins coneixements ens aporta l’exploració de la perspectiva subjectiva i intersubjectiva (Torradabella, L. 2001) de la vida viscuda per les dones que viuen amb VIH i quines implicacions té per a la política social l’aprofitar-nos d’aquesta nova perspectiva.

El material de treball ha estat la narració de les pròpies dones que viuen amb el VIH (set dones entrevistades).

L’eina (perspectiva tècnica): l’anàlisi crítica del discurs.

Accés a l’estudi en ISUU
Accés a l’estudi en PDF

“La pregunta suprema es la que se refiere a la elección de la pregunta” Unger, 1994

Acceso al estudio en

Acceso al estudio en

Data
Categoria
Materials Propis, VIH i altres ITS