Guia Protocols en l’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfòbia [CAST]

Guia per a l’elaboració de Protocols en l’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfòbia als espais
públics d’oci

Des de l’associació Creación Positiva presentem la guia següent que inclou el marc conceptual de les violències sexuals i la LGTBIfòbia als espais públics d’oci, i que exposa les fases i eines bàsiques que les administracions públiques locals i altres agents amb responsabilitats als entorns públics de lleure necessiten conèixer, per engegar processos d’elaboració de protocols i actuacions per a l’abordatge de les violències als espais públics d’oci.

Aquest document és una eina de consulta, que es pot llegir abans de començar el procés d’elaboració i posada en marxa del protocol, per desenvolupar cronològicament les diverses fases que en formen part però també al llarg del procés d’elaboració i desenvolupament del protocol, per a consultes determinades daspectes concrets.

Accés a la Guia en PDF.

I aquí us expliquem en format de càpsules audiovisuals com elaborar protocols en l’abordatge de violències sexuals i LGTBIfòbia.

 


* A causa dels darrers canvis socials i legislatius, amb data 31 de març de 2023, alguns dels continguts de la guia s’han d’adaptar a les modificacions actuals. Elaborem aquesta addenda on assenyalem el capítol i els apartats en què s’introdueixen canvis significatius.

Acceso a la guía

Data
Categoria
Materials Propis, Violències Sexuals
Formats
Digital, Guia, Imprès