Recomanacions per a un sistema d’acollida amb perspectiva feminista i interseccional a Catalunya

En el marc del projecte ‘Acollides Feministes – Transformem Juntes‘, presentem l’eina ‘Reflexions i propostes per a la incorporació de la perspectiva feminista interseccional en l’acollida a Catalunya’. Aquest document és el resultat d’una aliança entre FOCA A. C. (Formació i Capacitació A. C.) i les entitats Almena Cooperativa Feminista i Creación Positiva, en col·laboració amb Mujeres Pa’lante.

En el text, es recullen un conjunt de recomanacions pensades per a la implementació de la perspectiva feminista, interseccional i amb enfocament de drets en el sistema d’acollida a Catalunya, inspirades pel model de FOCA A. C., que treballa en la frontera Mèxic-Guatemala des de fa més de vint anys. Així mateix, l’anàlisi del model d’acollida català s’ha dut a terme de manera participativa, amb la intenció de canviar i trencar amb les lògiques patriarcals i colonials que normalment imposen sabers des del nord global cap al sud global, buscant transformar aquesta ruta a través d’espais col·laboratius i reflexions conjuntes.

Aquest document està dirigit a professionals de l’àmbit de l’acollida, organitzacions de la societat civil i institucions responsables. Tot amb l’objectiu de posar al centre els drets de les dones, adolescents i nenes i nens en situació de mobilitat. Especialment en un territori com Catalunya, on les dones migrades representen un 48% del total de la població estrangera, quedant més exposades a vulneracions en els seus drets i la seva integritat, tant en el trànsit migratori com una vegada arribades al territori.

En definitiva, aquest document busca contribuir cap a una transformació social amb un model d’acollida que valori la diversitat d’experiències, veus, coneixements, desitjos i expectatives de les dones migrades en el nostre territori.

Aquest document es publica en el marc del projecte ‘Acollides Feministes – Transformem Juntes’, desenvolupat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Et pots descarregar aquí el document en pdf!

Accés al document en

Data
Categoria
Drets i Estigma, Materials en col·laboració, Violències Masclistes
Formats
Guia