Protocol per l’Abordatge de les Violències Sexuals a les Organitzacions

Protocol per l’Abordatge de les Violències Sexuals a les Organitzacions.

Guia de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals.

 

Hem realitzat l’acompanyament del procés complet d’elaboració del ‘Protocol per l’abordatge de les Violències Sexuals a les Organitzacions’ de LaFede.cat en clau feminista interseccional. S’ha dut a terme un procés participatiu entre les entitats membres per aconseguir un protocol que fos transformador i empoderador.

Amb l’horitzó d’arribar a un canvi profund dins la federació i les entitats, el Protocol pretén fer de la prevenció del sexisme, de les discriminacions per raó de sexe i gènere, de les violències masclistes i, en particular, de les violències sexuals un senyal identificador de LaFede.cat. Per aconseguir-ho, cal visibilitzar les diverses manifestacions de les violències masclistes que poden tenir lloc en l’àmbit de la federació, posant especial atenció en aquelles més difícilment identificables, així com recopilar dades i realitzar informes per conèixer la realitat. Tot, fent visible també les categories interseccionals, que, a més del gènere, poden influir en les discriminacions i les violències: classe, racisme, origen, opció sexual, identitat de gènere, capacitats diverses, etc.

L’objectiu és teixir i compartir una cultura política i organitzativa on es visualitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen el conjunt de LaFede.cat.

 

Accés al protocol a través de la web de LaFede.cat.

 

 

Accés al protocol

Data
Categoria
Materials en col·laboració, Violències Masclistes, Violències Sexuals
Formats
Digital, Guia, Protocol