Guia per una formació bàsica en salut sexual i reproductiva – ESSIR

Guia per una formació bàsica en salut sexual i reproductiva.

Drets sexuals i cures: reflexions feministes per a intervencions comunitàries.

 

Una eina imprescindible per impulsar un model de promoció de la salut sexual des d’un enfocament de drets i centrat en el benestar de les persones i que ha estat elaborada per les entitats Creación Positiva i Sida Studi.

L’objectiu d’aquesta guia, promoguda a partir de l’experiència aplicada de formació d’agents comunitàries del Districte de Ciutat Vella, és compartir elements i un marc comú que faciliten les intervencions per a la promoció de la salut sexual. A banda d’aportar conceptes teòrics i claus tècniques, es pretenen generar processos de reflexivitat entre les agents comunitàries, aportar coneixements i donar eines des de l’àmbit comunitari. A més d’això, la premissa és impulsar un model transformador de promoció de la salut sexual que situï la diversitat de les persones com una qüestió central, i el plaer, el benestar, l’autonomia, les cures i l’empoderament comunitari  com a parts consubstancials de la salut sexual.

Aquesta publicació forma part de l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR) de l’Ajuntamente de Barcelona. És fruit del treball conjunt amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud, l’Institut Català de la Salut (Direcció d’Atenció Primària i Comunitària) i l’Ajuntament de Barcelona amb la implicació de diversos estaments (Departament de Salut, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de Ciutat Vella, Programa BCN Interculturalitat, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Departament de Promoció de la Infància, Departament  de Promoció de la Gent Gran, Consell Assessor de la Gent Gran, Departament de Joventut i 4a Tinència d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI).

Accés a la guia a través del web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Accés a la guia

Data
Categoria
Cures, Drets Sexuals, Materials en col·laboració, Salut i Drets
Formats
Digital, Guia