L’equip

L’EQUIP DE CREACIÓN POSITIVA

Creación Positiva és una associació que compta amb un equip de 11 especialistes (totes dones) treballant per a fer efectiu el dret a la salut sexual i a viure una vida lliure de violències, acompanyant a les persones per a l’exercici d’aquests drets a través de les nostres àrees d’atenció, sensibilització i incidència política, gestió i comunicació.

M Luisa García Berrocal

Coordinació dels projectes de l’entitat
Atenció individual directa a la seu Barcelona
Facilitació de grups
Formació en promoció de la salut sexual
Elaboració de continguts de material tècnic i de sensibilització

Coordinadora de Programes i serveis d'atenció

Margarita Maragall Vidal

Atenció individual directa a la seu de Barcelona
Acompanyament social seu de Barcelona
Facilitació de grups a la seu de Barcelona
Elaboració de continguts de material tècnic

Àrea d'atenció

Lucie Foissin Massey

Atenció individual directa en Violències masclistes, seu Barcelona
Facilitació de grups Violències masclistes, seu Barcelona
Elaboració de continguts material tècnic Violències masclistes

Àrea d'atenció

Teresa Kindelan Abad

Atenció individual directa en salut sexual en centres Penitenciaris de dones
Facilitació de grups centres Penitenciaris de dones
Elaboració de continguts material tècnic

Àrea d'atenció presons

Sònia Bajona Casas

Atenció individual directa en salut sexual en centres Penitenciaris de dones
Facilitació de grups centres Penitenciaris de dones
Elaboració de continguts material tècnic

Àrea d'atenció presons

Laura Viladevall Corominas

Seguiment tècnic del projecte Agenda 2030 feminista
Facilitació de grups de treball d’incidència política
Elaboració de continguts material tècnic

Àrea d'incidència política

Nieves Prado Soto

Elaboració de protocols
Elaboració de continguts i materials tècnics sobre les violències sexuals
Formació en violències masclistes i violències sexuals

Àrea de sensibilització

Laura Sánchez Guerrero

Seguiment comptable i administratiu de programes i de l’entitat

Àrea gestió

Annahit Arabkertsyan

Neteja i cura de l’espai de l’entitat

Manteniment

Sandra Muñiz Justel

Elaboració de newsletter entitat
Manteniment web
Disseny i maquetació de materials de sensibilització
Gestió del material audiovisual de l’entitat

Àrea de comunicació

Fabiola Llanos Bustos

Community manager
Gestió de continguts i manteniment web
Disseny i elaboració d’imatges i material audiovisual de Crea
Disseny i maquetació de materials de comunicació de l’entitat

Àrea de comunicació