Abordatge de les Violències Sexuals a Catalunya

La comprensió actual de les violències sexuals com una expressió bàsica de la dominació patriarcal cap a les donis, és molt recent i encara dista molt de ser assumida àmpliament a nivell social i institucional. Durant segles, les violències patriarcals cap a les dones –incloses les sexuals- han estat justificades per l’Estat o, fins i tot, regulades pel sistema jurídic –com un ‘dret’ que podien exercir uns certs homes sobre unes certes dones-, dins d’un marc normatiu que assegurava la subordinació de les dones als homes.

Per això, en tractar-se aquest d’un material dirigit a organismes públics, ens sembla fonamental que contempli tant elements teòrics i normatius per a la comprensió de les violències sexuals, sinó també elements per a la comprensió de les violències sexuals.

 

 

Capítulos

Marc Conceptual sobre les Violències Sexuals

Marc jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals

Diagnosi Model d’abordatge de les Violències Sexuals a Catalunya

Data
Categoria
Drets Sexuals, Materials Propis, Violències Sexuals
Formats
Digital, Imprès