Com elaborar Protocols
en l'abordatge de Violències
Sexuals i LGTBIfòbia

Amb una sèrie de 9 capítols més la seva presentació i resum, des de Creación Positiva hem volgut crear un material didàctic de sensibilització i divulgació feminista per a l’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfòbia en els espais públics d’oci.

Aquest material, subvencionat pel Ministerio de Igualdad de Espanya, és un suport de la Guía para la elaboración de Protocolos en el abordaje de las violencias sexuales y la LGTBIfobia en los espacios públicos de ocio, que proposa directrius que doten a entitats, municipis i a la ciutadania en general dels recursos bàsics, ètics i pràctics per a la seva elaboració, alhora que facilita la creació dels marcs idonis per a dissenyar les accions específiques per al procés de creació d’aquestes eines.

Presentació

Creación Positiva, l’any 2019, va editar la Guía para la elaboración de protocolos en el abordaje de las violencias sexuales y la LGTBIfobia en los espacios públicos de ocio. Ara l’hem actualitzat, creant a més aquests materials audiovisuals complementaris de suport que facilitin l’accés i l’intercanvi de coneixements en la comunitat.

OBJETIUS, CONTINGUT I MÈTODE DE TREBALL

Què és?

Una eina pràctica per a l’elaboració de protocols en l’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfobia en els espais públics d’oci amb la finalitat de facilitar la implementació i divulgació d’aquests instruments per a l’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfobia des d’una perspectiva feminista i interseccional.

Què volem?

Amb aquest material de divulgació pretenem facilitar elements claus i estratègies pràctiques perquè les entitats locals puguin elaborar protocols en l’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfobia en els espais públics d’oci, al mateix temps que contribuir a generar un canvi transformador cap a una societat lliure de violències masclistes.

Com ho hem fet?

Formada per 9 càpsules audiovisuals, cadascuna dedicada a un capítol de la Guía para la elaboración de protocolos en el abordaje de las violencias sexuales y la LGTBIfobia, en la qual s’ofereixen els elements claus i pràctics del procés d’elaboració des d’una perspectiva feminista i interseccional.

Cada càpsula ha comptat amb la narrativa gràfica realitzada per la nostra companya Irene Jerez Bernet. Una desena càpsula és el teaser de presentació, que recull i convida al visionat de la campanya audiovisual.

CAPÍTOLS [EN CASTELLÀ - SUBTITULATS]

I. El grup motor és l’estructura formalment reconeguda que promou el procés d’elaboració i desenvolupament dels protocols.
En aquesta càpsula es descriu què és el grup motor, constituit des d’una perspectiva participativa i quines són les seves funcions.

II. La diagnosi és l’estat de la qüestió en aquest moment i en aquest territori com a condició prèvia per a l’elaboració del protocol.
En aquesta càpsula s’aborden els elements claus per a la seva realització.

III (primera part). Un element fonamental és la formació, atès que facilita l’adquisició de coneixements que donen lloc a una mirada comuna en el procés d’elaboració dels protocols.
En aquesta càpsula es contempla la vinculació de la conceptualització i la comprensió de les violències sexuals i la LGTBIfòbia en el procés d’elaboració del protocol.

III (segona part). En aquesta càpsula es presenten els requisits tècnics fonamentals d’aquelles entitats, associacions o professionals que imparteixin formació.

IV. Són les premisses bàsiques que de manera transversal han de ser presents en cadascuna de les fases i elements que es desenvolupin en els protocols d’abordatge integral de les violències sexuals i LGTBIfòbiques.
En aquesta càpsula s’assenyalen alguns dels principis rectors a tenir en compte en l’elaboració dels protocols.

V. Les actuacions del protocol són aquelles accions concretes vinculades directament amb els eixos d’actuació i els objectius marcats en el protocol.
En aquesta càpsula es presenten alguns exemples d’aquestes actuacions.

VI. Los circuitos de actuación son las herramientas utilizadas en los protocolos a modo de directrices de actuación ante las diferentes situaciones.
En esta cápsula se enumeran algunos elementos comportamentales imprescindibles para una adecuada atención en situaciones de violencias sexuales o LGTBIFobia.

VII. Els processos de difusió i de comunicació interna i externa del protocol han de construir-se des d’una perspectiva de gènere en clau feminista interseccional.
En aquesta càpsula s’assenyalen algunes consideracions a tenir en compte a l’hora d’informar sobre situacions de violències sexuals i LGTBfóbicas.

VIII. Els processos de seguiment i d’avaluació permeten conèixer l’efectivitat i l’impacte de les actuacions vinculades als protocols, i adequar-los per a aconseguir els objectius proposats.
En aquesta càpsula s’aborden algunes accions d’avaluació i la configuració d’un mecanisme participat que el possibiliti.