“Interrelació de la Violència masclista i el VIH”. Guía per a professionals

Dirigida a professionals sociosanitàries, aquesta guia és una eina efectiva per a estimular un canvi en les seves percepcions i pràctiques quotidianes, contribuint d’aquesta manera a visibilitzar la violència com un factor de vulnerabilitat enfront del VIH.

Aquest material ha estat realitzat amb l’objectiu d’incidir en la defensa del dret de les dones a viure una vida sense violències masclistes, donant a conèixer els factors de vulnerabilitat de les dones que viuen amb el VIH.

Accés a la guía en PDF.

Accés a la guía en

Data
Categoria
Materials Propis, VIH i altres ITS, Violències Masclistes, Violències Sexuals
Formats
Guia