Contra la lesbofòbia

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ VERS LA LESBOFÒBIA

Al carrer. En l’espai públic i en el privat.
Reivindiquem les resistències contra la lesbofòbia i sensibilitzem i incidim
en la comprensió de la “plumofòbia” com una forma més de les violències masclistes.

TREU
LA TEVA
PLOMA

LESBOFÒBIA:
VERS I REVERS
D’UNA VIOLÈNCIA
PATRIARCAL

LESBOFÒBIA:
UN DOCUMENTAL
I DEU RESPOSTES