INFORME Dones i VIH 2022 [CAST]

Ja han passat gairebé 20 anys des que les entitats Creación Positiva i Ser Positivas, amb el suport del Pla Nacional sobre la Sida, realitzéssim dos estudis sobre Dones i VIH: ‘Mujer y VIH: identificación de necesidades y estrategias’ (2004) i ‘A pelo gritao: estudio cualitativo sobre vulnerabilidades, violencias y calidad de vida en mujeres seropositivas’(2005). Al llarg d’aquests anys d’epidèmia hem pogut detectar les diverses situacions diferencials respecte a les necessitats i qüestions que afronten les dones que viuen amb VIH.

Des de Creación Positiva hem cregut oportú fer un nou estudi que ens permeti tenir una fotografia de la situació i les necessitats actuals de les dones que viuen amb VIH, i alhora fer una anàlisi comparativa.

És per això que, a través del projecte Mujeres y VIH: investigación, sensibilización e incidencia política para contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres con VIH – Mujeres & VIH 2022’ subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 (en particular de la Secretaria d’Estat de Drets Socials), hem realitzat un nou estudi quantitatiu i qualitatiu sobre la identificació de necessitats i estratègies de dones que viuen amb el VIH a tot l’Estat espanyol, i sobre la seva qualitat de vida i les vulnerabilitats, discriminacions i violències que pateixen.

Per fer aquest estudi, hem dissenyat i dut a terme una enquesta i entrevistes qualitatives adreçades a les dones que viuen amb el VIH des d’abril fins a principis de setembre de 2022.

Amb aquestes actuacions, es pretén contribuir a millorar la qualitat de vida de les dones que viuen amb el VIH, sent aquest un col·lectiu altament vulnerabilitzat: per ser dones i per viure amb VIH, a més d’altres discriminacions que puguin patir com a conseqüència dels seus múltiples identitats. Tot això a través d’instruments clau per a la sensibilització i la incidència com és aquest estudi quantitatiu i qualitatiu per conèixer les necessitats i les discriminacions que pateixen les dones que viuen amb el VIH a l’Estat espanyol.

A més, es busca promoure el ple exercici dels drets de les persones que viuen amb el VIH i, en particular, les dones a través de la seva participació en totes les fases del projecte, empoderament i sent agents directes de canvi i transformació.

Accés a l’informe en PDF.

Acceso al informe en

Data
Categoria
Materials Propis, Salut i Drets, VIH i altres ITS