Les nostres fonts d’ingressos són diverses: subvencions i contractació públiques, l’aportació de les nostres sòcies i de donacions i altres fonts de finançament propi ens permeten mantenir la nostra autonomia i continuar complint com a entitat sense ànim de lucre i d’utilitat pública.
Des de fa una dècada justifiquem els nostres ingressos i despeses a través d’auditories que expliquen amb detall el quin, com i on s’inverteix per al correcte desenvolupament de les activitats, paral·lelament a l’execució pertinent de cadascun dels projectes i programes que executem.
Durant els nostres més de vint anys de funcionament, hem comptat amb el suport econòmic de diverses fonts públiques, que han apostat per col·laborar amb les nostres propostes de treball, programes i projectes.

PROJECTES FINANÇATS 2022

ÀMBIT ESTATAL

MIGU.Gob.Web

Ministerio de Igualdad
Herramientas de sensibilización y divulgación feministas para el abordaje de las violencias sexuales y la LGTBIfobia en los espacios públicos de ocio.

(Pacto Violencia 22).

1280px-Logotipo_del_Ministerio_de_derechos socuales

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Mujeres y VIH: investigación, sensibilización e incidencia política para contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres con VIH.

Logo_del_Instituto_de_las_Mujeres_de_España

Instituto de la Mujer
Soporte a las  actividades asociativas.

ÀMBIT CATALÀ

Generalitat de Catalunya

logo-departamento-salut

Departament de Salut
Prevenció i atenció a dones i homes que viuen amb VIH des d’una perspectiva de gènere.

departamentreball_gene

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Acompanyament i treball emocional per a dones amb VIH en situacions de violències masclistes (Cospe 22).
Visibilitzant la lesbofòbia. (Cospe 22).

icd_logo

Departament de la Presidència, Institut Català de les Dones (ICD)
Dones Positives: Abordatge de la salut sexual i de les Violències Sexuals des de la perspectiva de gènere i en el marc dels Drets Sexuals.

drets_socials_h3

Departament de Drets Socials
Atenció i prevenció a dones i homes que viuen amb vih des d’una perspectiva de gènere (IRPF 21).

igualtat_h3

Departament d’Igualtat i Feminismes
Abordant la interrelació violències masclistes i VIH: Reflexionant les nostres intervencions des d’un enfocament en drets.

Administración local

ajuntament-de-barcelona-limes_reduides-770x288

Ajuntament de Barcelona – Convocatòria general de subvencions per a entitats de la ciutat.
Atenció Grupal per a la promoció del drets sexuals i reproductius.
Visibilitzant les violències sexuals.
Drets LGTBIsexuals: promoció dels drets sexuals al col·lectiu LGTBI.
Elaboració Pla d’Igualtat de l’entitat.

logo diba

Diputació de Barcelona – Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social
Acompanyament social a dones i homes que viuen amb VIH.

INGRESSOS
ingresos_2022

Al llarg del 2022 i amb finançament públic i privat, s’han realitzat accions de sensibilització i formació al voltant de la promoció i defensa dels drets sexuals; acompanyament en l’elaboració de protocols per a l’abordatge de les violències sexuals; accions formatives per a professionals en l’abordatge de les violències masclistes i el servei d’atenció i prevenció del VIH per a dones privades de llibertat.

DESPESES
despeses_2022