II Jornada CAMFiC: El Dolor Persistent entén de Gèneres?

II Jornada CAMFiC: El Dolor Persistent entén de Gèneres?

El dolor és un dels motius de consulta més freqüents a atenció primària. Homes i dones presenten diferents respostes als mateixos estímuls de dolor, fent que l’increment de sensibilitat al dolor sigui més prevalent en el sexe femení, alhora que també ho són les patologies causants de dolor persistent. Actualment, existeix un biaix considerable de gènere tan social com en l’abordatge mèdic, etiquetant el dolor i les patologies associades directament al gènere femení i associat en moltes ocasions a patologies de l’esfera psico-psiquiàtrica, creant així una gran estigmatització del col·lectiu femení.

Amb motiu del Dia Mundial del Dolor, participem el dimarts 17 octubre a la II Jornada que organitza CAMFiC a l’Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia 190, 08024, Barcelona) a la taula sobre El Dolor de le(s) Diversitat(s).

És fonamental que les/els professionals d’Atenció Primària es familiaritzin amb les noves perspectives d’abordatge del dolor persistent, especialment en el moment actual, en què cal aprofitar els ràpids canvis socials, creació i desenvolupament de nous rols de gènere, l’aparició d’una gran diversitat sexual i la lluita creixent per les desigualtats socials per així, aportar una mirada més holística i renovada en la seva pràctica diària.

Més informació, programa i inscripcions a la web de CAMFiC.

#IIJornadaDolorCAMFiC

Formats:
,
Sense comentaris

El formulari de comentari està tancat en aquest moment.