Enquesta sobre la Salut Sexual de Lesbianes, Bisexuals, Intersex i Trans*

Enquesta sobre la Salut Sexual de Lesbianes, Bisexuals, Intersex i Trans*

Us presentem aquesta enquesta dirigida a lesbianes i altres persones bisexuals, trans i intersex (LBTI+) usuàries del sistema públic de salut i residents al territori espanyol.

Enquesta oberta fins al 10 de desembre del 2023. Període ampliat fins al 2 de gener del 2024!

Aquest qüestionari ha estat elaborat per conèixer la situació actual de lesbianes i altres persones LBTI+ en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.
Per això et demanem la teva col·laboració, ja que les teves opinions i valoracions són imprescindibles per poder tenir un coneixement de la realitat explicada per les seves protagonistes. Aquest qüestionari és anònim i les dades que s’hi recullen seran tractades amb total confidencialitat, per la qual cosa et demanem contestes amb la màxima tranquil·litat i sinceritat possible.

El qüestionari compta amb 38 preguntes, algunes de resposta única i altres de respostes múltiples. Pot emportar-te uns 15 minuts aproximadament.

Les teves respostes serviran per a un estudi preliminar que elabora Creación Positiva sobre la violència institucional a l’àmbit de la salut sexual i reproductiva en lesbianes i altres persones dels col·lectius LBTI+. L’objectiu és identificar i visibilitzar les violències institucionals per tal d’incidir en la implementació d’estratègies i mesures per eradicar-les, i que es garanteixin els drets sexuals de les lesbianes i altres persones que pertanyen als col·lectius LBTI+.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel Ministeri d’Igualtat.

Pots emplenar l’enquesta al següent link.

Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Sense comentaris

El formulari de comentari està tancat en aquest moment.