Una anàlisi de la violència institucional en l’àmbit de la Salut Sexual i Reproductiva (SSR) de lesbianes i altres dissidències sexuals per a contribuir a un canvi transformador que possibiliti l’erradicació de la violència institucional en l’àmbit de la Salut Sexual.

A través de la recollida de dades, testimoniatges i reflexions de lesbianes i altres persones dels col·lectius BTI+ i professionals de l’àmbit de la Salut Sexual i Reproductiva (SSR), hem pogut conèixer i evidenciar situacions, vivències i perspectives en relació amb els serveis d’atenció a la SSR, així com diferents aspectes relacionats amb la Violència Institucional, la qual cosa s’entén per aquesta mena de violència, quin és el seu origen i com els travessa i impacta en els seus Drets Sexuals i Reproductius, entre altres aspectes.

Des de Creació Positiva considerem necessari realitzar aquest nou estudi per a tenir una imatge de la situació i les necessitats actuals de lesbianes i altres persones LBT+.
El resultat? Un informe quantitatiu i qualitatiu que reflecteix els resultats de l’enquesta, entrevistes, grups focals d’anàlisi posterior.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel Ministeri d’Igualtat, en el marc dels programes i projectes de conscienciació, prevenció i recerca de les diferents formes de violència contra les dones.

bici

A través d’aquest projecte, subvencionat pel Ministerio de Igualdad, hem realitzat el present estudi quantitatiu i qualitatiu per a conèixer la percepció de lesbianes i altres persones de col·lectius LBT i els diversos tipus de violències institucionals reconegudes dins del sistema de salut públic.

Amb aquestes actuacions, contribuïm visibilitzar problemàtiques per a millorar la qualitat del servei públic d’atenció a SSR cap a les lesbianes i altres col·lectius LBT,  població altament vulnerabilitzada per diverses discriminacions que poden patir.

A més, hem buscat promoure el ple exercici dels Drets de les persones a través de la seva participació en totes les fases del projecte, sent agents directes de canvi i transformació.

Agraïm a totes les persones que van participar en aquesta enquesta, perquè han estat imprescindibles per a l’estudi quantitatiu i qualitatiu sobre l’Anàlisi  de la Violència Institucional en la Salut Sexual i Reproductiva de lesbianes i altres dissidències sexuals [cast].

Aquest material ha estat elaborat amb l’objectiu de ser una eina per a generar un canvi transformador en les relacions basades en la desigualtat i erradicar la violència institucional en l’àmbit de la Salut Sexual de les lesbianes i altres dissidències sexuals.

La principal eina de recerca per a l’extracció de dades quantitatives del projecte ha estat una enquesta destinada a lesbianes i altres persones pertanyents als col·lectius BTI+ en l’Estat espanyol, que recull dades sobre els diferents aspectes de la Salut Sexual i Reproductiva (SSR), a través d’experiències, vivències i perspectives de les participants en els serveis públics d’atenció a la SSR. Ideada per a ser emplenada en línia, va ser difosa per tot el territori a la ciutadania, associacions, ONG, i xarxes vinculades a l’àmbit de la SSR, LGTBI+ i professionals de l’àmbit sociosanitari, entre altres, entre d’octubre de 2023 i gener de 2024.

També dins del treball de camp, s’han realitzat entrevistes semiestructurades a lesbianes i altres dissidències sexuals i a professionals del sistema de salut i altres persones clau que treballen en l’àmbit de la Salut Sexual i Reproductiva (professionals dels serveis) i grups focals.

Som una entitat amb perspectiva social transformadora que treballa per a fer efectius els drets sexuals en la societat. Sota aquest marc de drets, desenvolupem abordatges integrals entorn de la promoció de la salut sexual des d’una perspectiva feminista i en clau de drets, en la qual s’inclouen intervencions d’atenció directa a les persones, especialment aquelles que viuen amb el VIH.

Counselling/suport emocional individualitzat
Un espai dirigit a dones i homes amb VIH, les seves parelles, familiars i persones pròximes en el qual s’ofereix informació relativa al VIH i suport emocional centrat en la persona. Un lloc on abordar les vivències, inquietuds pel que fa al VIH amb la finalitat d’afavorir l’autonomia i el desenvolupament de les capacitats de les persones ateses des d’un enfocament de drets feminista.

Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Atenció grupal
Grups de suport i acollida
Espais de cura mútua dirigits a dones i homes amb VIH on rebre, oferir i compartir suport emocional, intercanviar experiències entorn del fet de viure amb el VIH i emocions. Un espai per a la promoció del desenvolupament personal i col·lectiu mitjançant la participació, la presa de consciència i l’acceptació de l’altre, des del respecte i la confidencialitat.
Tallers monogràfics i de promoció de la salut
Dirigits a fomentar eines i estratègies per a la cura de la salut de les persones que viuen amb el VIH des de diferents metodologies i enfocaments.

Acompanyament social
Sessions d’informació, orientació i atenció social i en processos d’integració destinades a l’atenció de les necessitats i demandes socials de les dones i homes amb VIH, amb una perspectiva de drets i de treball social feminista.
Aquest servei està realitzat per un equip de professionals formades i amb una gran experiència en aquest camp.

Dijous Positius
Xerrades puntuals dirigides a la ciutadania en temes relacionats amb el VIH.