Protocol d’abordatge de les violències masclistes per a defensores dels DDHH

Protocol d’abordatge de les violències masclistes per a defensores dels DDHH

La cinquena edició del Programa Català de Protecció a Defensores i Defensors de Drets Humans (PCPDDH), procedents de Mèxic, Colòmbia i Filipines, ofereix una formació sobre el Protocol d’abordatge de les violències masclistes elaborat per Creación Positiva.

Aquest document representa una millora del programa d’acollida de defensors i defensores i constitueix un pas endavant en la incorporació de la perspectiva feminista, interseccional i transformadora: un aprenentatge continuo que incorpora un enfocament integral, impregnant tot el cicle del programa.

Els objectius d’aquest protocol, producte d’una col·laboració i compromís entre el Govern de Catalunya i la Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat, permetran reduir la tensió en la qual viuen les defensores dels drets Humans, i oferir un espai de cura i seguretat orientat a la seva recuperació i descans, així com reforçar la seva lluita a través de l’enfortiment de capacitats i l’ampliació de la seva xarxa de suport.

Aquesta resposta institucional d’abordatge del sexisme, és un dels primers objectius davant les discriminacions per a qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere i les violències masclistes, i en particular les violències sexuals, en el marc del PCPDDH. El disposar també d’un marc d’actuacions consensuat i coordinat davant les situacions de violències masclistes cap a les dones i persones pertanyents als col·lectius LGTBI en el marc del PCPDDH i establir unes pautes d’actuació per detectar aquestes conductes i investigar-les i, si escau, iniciar les actuacions administratives necessàries per tractar-les o depurar possibles responsabilitats disciplinàries, són altres dels objectius d’aquesta iniciativa.

Estem orgulloses de tota la feina realitzada durant tots aquests mesos, de les organitzacions que formen part del programa, consolidant canvis més enllà del que inicialment s’havien establert, posant l’èmfasi especialment a canvis institucionals i desenvolupant eines de prevenció i reparació per fer front a situacions de violències masclistes, significant per moltes un canvi real de paradigma i un exemple com a eina de treball institucional contra les violències masclistes.

La realització d’aquest protocol, ha anat acompanyat d’una formació realitzada a les organitzacions i a les defensores per generar aliances estratègiques i una millora de les qui lluiten dia rere dia contra totes les violències estructurals d’arreu.

Sense comentaris

Envia un comentari