De conformitat amb la legislació en protecció de dades i l’article 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico la propietària del lloc web i responsable del tractament de les dades és:

Responsable: ASOCIACIÓN CREACIÓN POSITIVA (d’ara endavant Creación Positiva).

Dades de contacte de Creación Positiva i de la Delegada de Protecció de Dades: C/ Carme 16 ppal, 08001 Barcelona, correu electrònic crea@creacionpositiva.org

CIF: G62659230.

L’ús i la finalitat de les dades obtingudes

Les dades que et sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que realitzes i poder enviar-te informació sobre els nostres serveis. En cap cas tens l’obligació de facilitar-los. Les dades d’emplenament obligatori s’especifiquen en el propi formulari i una negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la teva petició. D’aquesta manera assegurem que totes les dades facilitades són certs, veraços i pertinents a la seva finalitat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació que ens vincula, i una vegada finalitzi la citada relació es mantindran bloquejats el temps legalment establert, abans de ser eliminats definitivament.

L’enviament dels mateixos implica la teva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que Creación Positiva ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·licitis.

Mitjançant l’acceptació de la casella dels nostres formularis, ets consent l’enviament d’informació dels nostres serveis i altres activitats que puguin resultar del teu interès.

És important que perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que hi hagi alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

Considerem que si no cancel·les les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continues tenint interès a continuar en ells fins que ho consideris oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets de les persones interessades

La persona titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si la persona responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan (entre altres motius), les dades ja no siguin necessàries.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament la Responsable els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, les interessades tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’l a una altre persona responsable.

La persona titular pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a Creación Positiva, C/ Carme 16 ppal, 08001 Barcelona, referencia “Protecció de Dades”.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça crea@creacionpositiva.org indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.