Memòria 2022 de Crea

Memòria 2022 de Crea

Cada any retrem comptes de les nostres activitats, de la nostra situació financera i expliquem amb detall el quin, com i on actuem. D’aquesta manera traslladem a la societat interessada el que fem i som, i també amb qui treballem i des de quina perspectiva, una rendició de comptes indispensable i la millor manera de continuar comptant amb la confiança de la comunitat, de les administracions i d’altres entitats i xarxes.

Per a això, un dels nostres documents o eines essencials són les memorias anuales, que detallen les nostres activitats àrea per àrea i de manera transversal, amb l’objectiu de comunicar i sensibilitzar sobre el nostre treball diari per a #CambiarParadigmas.

Accedeix a la nostra memoria 2022!

Formats:
Sense comentaris

El formulari de comentari està tancat en aquest moment.