Junta directiva

LA GESTIÓ DE CREACIÓN POSITIVA

Que segons l’acord de l’Assemblea General  amb data 15/06/2021, adoptat conformement als seus Estatuts, les titulars de la Junta Directiva de l’entitat són les següents:

Isabel Canudas Cusidó

Presidenta de la Junta Directiva

María José Vázquez Naveira

Secretària de la Junta Directiva

Teresa Garrofer Torreguitart

Tresorera de la Junta Directiva

Brigitte Thiel

Vocal de la Junta Directiva