Junta directiva

LA GESTIÓ DE CREACIÓN POSITIVA

Que segons l’acord de l’Assemblea General  amb data 15/06/2021, adoptat conformement als seus Estatuts, les titulars de la Junta Directiva de l’entitat són les següents:
recursos_8

Isabel Canudas Cusidó

Presidenta de la Junta Directiva

recursos_9

María José Vázquez Naveira

Secretària de la Junta Directiva

atencion

Teresa Garrofer Torreguitart

Tresorera de la Junta Directiva

recursos_2

Brigitte Thiel

Vocal de la Junta Directiva