Les violències sexuals en l’Estat espanyol [CAST]

Aquesta recerca, basada en el Marc jurídic i anàlisi jurisprudencial, ha estat desenvolupada pel Grup de Recerca Antígona i coordinat per l’equip de Creación Positiva.

Aquest material ha estat elaborat pel Grup de Recerca Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins del projecte “Diagnòstic comparatiu de l’abordatge de les violències sexuals”, de Creación Positiva

Accès a la Investigació en PDF.

Acceso a la investigación en

Data
Categoria
Materials Propis, Violències Sexuals