Indicant el camí: Guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals

Eines bàsiques per a poder transformar les bases estructurals de la discriminació a través de polítiques que corregeixin i eliminin les desigualtats més enllà de la part punitiva.

Aquest manual d’indicadors, encarregat per la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya. és clau per a les polítiques públiques LGBTI a les entitats locals: una guia bàsica que ofereix el Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGBTI  per tal de millorar la coordinació interinstitucional.

Accés a la publicació a la web del departament de la Generalitat.

Acceso a la publicación en

Data
Categoria
Drets i Estigma, Drets Sexuals, Violències Masclistes, Violències Sexuals
Formats
Digital, Recerca