Indicant el camí: Guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals

Eines bàsiques per a poder transformar les bases estructurals de la discriminació a través de polítiques que corregeixin i eliminin les desigualtats més enllà de la part punitiva.

Aquest manual d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI a les entitats locals és una guia bàsica que ofereix el Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya per a millorar la coordinació interinstitucional.

Accés a la publicació en la web d’aquest departamento de la Generalitat.

Acceso a la publicación en

Data
Categoria
Altres Materials, Drets i Estigma, Drets Sexuals, Violències Masclistes