20 anys pels drets – Visibilitzant les Violències Masclistes

Quin és el diagnòstic dels nostres Drets Sexuals davant les violències? Quins han estat els avanços i reculades que podem veure amb la perspectiva del temps i de les persones i entitats que han recorregut al costat de nosaltres aquest camí pels drets?
Tres capítols amb reflexions de 7 companyes que hem unit en un sol relat, com a resistència, com a reconeixement cap a les altres i cap als drets de totes.
Amb el finançament del Ajuntament de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Afers Socials i Famílies

Què és?

“#20AnysPelsDrets Visibilitzant les Violències Masclistes” és la nova campanya que compartim des de Creación Positiva: una narrativa del nostre dia rere dia des de fa ja dues dècades treballant pels Drets, sobretot pels Drets Sexuals, visibilitzant el que és invisible, des de la perspectiva dels Drets Humans, des de la reivindicació i especialment dels Drets Sexuals i Reproductius. Des de la incidència política. Des del feminisme.

.

Què volem?

Amb aquest material fem un exercici de memòria, d’avaluació del treball realitzat, del construït en xarxes i dels nous paradigmes que han sorgit pels objectius col·lectius, al costat d’unes altres i altres, per a nomenar els nostres drets i posar-los allà on correspon en les nostres vides, sempre lliures de violències.

Com ho hem fet?

Visibilitzem l’estat de salut dels nostres drets sexuals a partir de mirades particulars i col·lectives, en un relat únic, filant experiències, sabers, maneres de veure la realitat que ens envolta.

Formada per 3 càpsules audiovisuals i un teaser, aquesta campanya l’hem elaborat amb la finalitat de sensibilitzar i reflexionar sobre els nostres drets sexuals i de com la interrelació del VIH i les violències masclistes (especialment les violències sexuals) han generat tot un paradigma de lluita i treball pels drets de totes.

Aquest relat col·lectiu és una construcció
conjunta i harmònica del que sabem,
sentim i projectem per a aconseguir el nostre objectiu comú: que totes puguem exercir els nostres drets.
Un exercici fet entorn dels 20 anys d’existència de Creació Positiva.
I així comencem…

Interrelació de les Violències Masclistes i el VIH
Situació i cures dels Drets Sexuals
Dreta Via dels Drets Sexuals i Reproductius

Agraïm infinitament l’afectuosa col·laboració i disposició de David Paricio (SIDA STUDI), Ana Távora, Emma Fernández (Infermera Hospital Clínic), Mercè Meroño (Àmbit Prevenció), Lorena Garrido i Encarna Bodelón (Grup Antígona -UAB), Yolanda Yañez i Raquel Burunday (SARE ELKARTEA), i a totes les que heu participat de l’una o l’altra manera en les nostres 15 edicions de jornades d’Interrelació de Violències Masclistes i VIH i al llarg de la nostra vida com a entitat.