Pista negra

ACCÉS I ÚS D’ESPAIS EN IGUALTAT

El projecte «Acompanyament en l’abordatge de la dinamització dels espais esportius» (Pista Negra) sorgeix a partir de les dificultats observades en l’accés i en l’ús per part de les veïnes joves (del barri Raval) de l’espai de Pista Negra i altres similars.

Amb aquesta iniciativa impulsada pel Pla de Barris de Raval del Ajuntament de Barcelona i des de la perspectiva de gènere en clau feminista, visibilitzem les restriccions que troben les joves i ampliar les estratègies de resposta davant aquestes limitacions, per a possibilitar i potenciar la seva participació, integració i apoderament dins d’aquests espais públics del barri. El projecte desenvolupat en dues fases, va permetre tenir una imatge de les dinàmiques interrelacionals que es donen al voltant d’aquests espais comunitaris, de les realitats amb les quals es troben les noies joves del Raval en aquests espais i dels significants que els atorguen, per a aprofundir en estratègies que els possibilitarà accedir, fer ús i apropiar-se d’aquests recintes esportius.

 Neteja