Per migracions amb drets i lliures de violències per dones, adolescents i infants

PRESENTACIÓ

“Acollides Feministes: transformem juntes” és un projecte que busca contribuir al benestar de les dones, adolescents i infants en mobilitat, sol·licitants d’asil i refugiades a la frontera Mèxic-Guatemala, especialment al corredor Comitán-Huehuetenango. Col·laborem per a la millora de les condicions personals i socials, per garantir l’exercici ple dels seus drets, especialment, el dret a una vida lliure de violències. Alhora, aquest projecte busca adaptar les bones pràctiques que es realitzen a Mèxic, per replicar-les i generar impactes i transformacions en els processos d’acollides a Catalunya, Espanya. Treballem per garantir migracions amb drets i lliures de violències per dones, adolescents i infants. 

Els processos migratoris són fenòmens complexos amb molts matisos i capes, i moltes vegades aquests trànsits situen a les dones, adolescents i infants en situacions de major vulnerabilitat exposant-les a diferents tipus de violències. És per això que treballem en sinergia per millorar la protecció, l’acompanyament i oferir atenció integral a dones, sempre des d’una perspectiva feminista interseccional, de drets humans, intercultural i antiracista. 

Aquest projecte es desenvolupa paral·lelament a dos territoris: una part s’executa a Chiapas, Mèxic, i l’altra part es realitza a Catalunya, Espanya, gràcies al treball de 3 entitats: Formación y Capacitación A.C. (organització local a Mèxic), Almena Cooperativa Feminista (Barcelona) i Creación Positiva (Barcelona). Aquesta modalitat genera una rica i diversa xarxa de col·laboració i cooperació internacional que facilita intercanvis i aprenentatges mutus entre Llatinoamèrica i Europa. Alhora, això ens permet canviar les lògiques patriarcals i colonials que normalment traslladen o imposen els sabers des del Nord global al Sud global. Nosaltres, busquem transformar aquesta ruta, i generar espais col·laboratius i d’aprenentatges des del Sud global al Nord global. 

Aquest projecte es desenvolupa gràcies a la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

ACCIONS A CATALUNYA

Realitzem diferents accions per a aconseguir els resultats d’aquest projecte. En particular, a Catalunya, estem enfocades a adaptar i replicar les bones pràctiques de Mèxic, per a incidir en la millora de l’acollida a Catalunya. A continuació, et presentem les accions que realitzarem per a aconseguir aquest impacte:

1 SEMINARI

Dijous 20 d’octubre del 2022, des de les 9 fins a les 17 h a La Bonne, Sala Vallespir.
Carrer Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona

A partir del model d’atenció integral, feminista i empoderador de FOCA A.C., i com a bona pràctica que des del context de Mesoamèrica es pot aplicar i adaptar al treball d’acollida a Catalunya, organitzem un seminari de treball, reflexió i intercanvi amb entitats de base de la societat civil que atenen dones migrades i refugiades, també amb persones de serveis i recursos públics que treballen en l’acollida de persones migrades i refugiades. L’objectiu general és promoure la inclusió de la perspectiva empoderadora, feminista i els drets humans en l’acollida de dones migrades i refugiades a partir de l’experiència de FOCA A.C. Per fer-ho s’identificaran els elements rellevants per a incorporar aquestes perspectives en l’acollida, i identificar els obstacles comuns i actuals per a incloure-les (que seran la base per a l’acció d’incidència cap a les administracions públiques).

2 INFORME FINAL

 Reflexions i propostes per a la incorporació de la perspectiva feminista interseccional en l’acollida a Catalunya.

Per a concretar el treball d’anàlisi i reflexió del seminari a Catalunya, i a partir del model de FOCA A.C., s’ha elaborat una eina de treball amb l’objectiu de facilitar claus d’anàlisis i d’actuació per a tots els serveis que fan acollida a Catalunya i que vulguin incloure una perspectiva feminista, antiracista i amb enfocament de drets en les seves actuacions i responsabilitats quotidianes.
Aquesta eina és el resultat d’haver pres com a inspiració els components principals del model de FOCA A. C. La seva metodologia d’elaboració ha estat participativa, atès que s’han recollit un conjunt d’aportacions que ens han permès aterrar els components del model de FOCA A. C. en la realitat de l’acollida a Catalunya.
En definitiva, aquesta eina, dirigida a professionals d’aquest àmbit, organitzacions de la societat civil i institucions responsables, espera ser un punt de partida per a la identificació de possibles canvis de mirada, processos i accions a desenvolupar. Tot amb l’objectiu de transformar la societat amb un model d’acollida més just amb la diversitat d’experiències i expectatives de les dones migrades a Catalunya.

3 WEBINAR

7 de juliol de 2023
Mirada feminista en els processos migratoris: un desafiament urgent
ha estat un webinar internacional amb l’objectiu d’aprofundir en reflexions sobre la situació específica de dones, adolescents i nenes en les migracions. Hem generat un espai d’intercanvi de coneixements i experiències, amb la participació de les companyes de Formación y Capacitación A.C., a més d’altres entitats expertes en polítiques migratòries i acollida. També hem presentat l’eina de propostes de millora del sistema d’acollida català, des d’una perspectiva feminista, interseccional i de drets. Hem buscat vincular les experiències locals i globals, sensibilitzar a les entitats d’acollida i fer incidència conjunta cap a l’administració.

4 INCIDÈNCIA POLÍTICA

Realitzem un treball d’incidència política en tres nivells. En primer lloc, en els espais participatius i de presa de decisions a Catalunya, per sensibilitzar sobre la vulneració dels drets de les dones a la frontera Mèxic-Guatemala i com s’està abordant la seva atenció i acompanyament des d’una perspectiva feminista. Es farà un treball d’incidència a través de la participació activa en espais participatius de dones i en aquells altres on s’aborden les migracions per poder generar aliances i forjar estratègies en diferents nivells administratius.

En sintonia amb el treball d’incidència política en l’àmbit català, es preveuen accions d’incidència en l’àmbit estatal per a promoure la inclusió d’una perspectiva empoderadora, feminista i de drets humans en l’acollida de dones migrades i refugiades, sobre la base del model integral d’atenció i l’experiència de FOCA A.C. I finalment farem un treball d’incidència en l’àmbit europeu per a visibilitzar la metodologia de treball de les xarxes mesoamericanes de defensores, les bones pràctiques de xarxes d’entitats de la regió, i també per presentar i compartir el model de FOCA A.C., i la seva adaptació a Catalunya, com a proposta d’acompanyament a l’acollida de dones migrades i refugiades a Europa.

Per a la realització d’aquestes accions comptem amb la col·laboració de Mujeres Pa’lante.

ACCIONS A CHIAPAS, MÈXIC

ACOMPANYAMENT INTEGRAL A DONES EN LES MIGRACIONS I LES SEVES FAMÍLIES

Actualment a Chiapas existeixen 3 llars de dia on les dones que estan en la migració i les seves famílies poden obtenir informació, alimentació, alberg i, si així ho decideixen, acompanyament psicosocial i jurídic. Un de les llars es troba en la capital de l’estat: Tuxtla Gutiérrez, una altra a la ciutat de San Cristóbal de las Casas, i la tercera a la ciutat de Comitán.

Amb aquestes llars de dia es busca és preservar el dret de les dones a tenir un acompanyament integral des d’una perspectiva feminista i el dret d’alimentar-se i dormir en espais segurs.

Les llars de dia són ateses per equips interdisciplinaris que reben una formació permanent des de la perspectiva de gènere, antiracista i de drets per garantir una millor atenció a les dones i les seves famílies.

A aquestes llars de dia han arribat dones de diferents nacionalitats: Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Veneçuela, Cuba, Haití, Iemen, Colòmbia i regions de Mèxic.

En aquestes llars de dia es duu a terme un acompanyament integral a les dones amb un Model d’atenció implementat per FOCA A. C. En aquest procés, la dona és posada al centre de l’atenció (no l’home/parella/nuvi) amb la finalitat que sigui ella qui prengui les decisions en el seu procés de sol·licitud de refugi, regularització per vincles familiars o reunificació familiar. Per a això s’enforteix a les dones amb acompanyament psicològic, amb tallers de formació i amb informació jurídica.

XARXA DE GESTORES DE DRETS DE LES DONES A LA FRONTERA MÈXIC-GUATEMALA

En 2014, la Xarxa Mesoamericana Dona Salut i Migració (RMMSyM) impulsada per FOCA A. C. i juntament amb organitzacions socials de Centreamèrica, van decidir formar una Xarxa de Gestores. L’objectiu és que aquestes gestores (dones que viuen en els territoris centreamericans) tinguin un paper de defensores i promotores dels drets humans de les dones que decideixin emprendre processos migratoris. Així mateix, que aquestes gestores operin articuladament el Model d’Atenció Integral de FOCA A. C. per a l’acompanyament a les dones en les migracions.

RECORREGUTS D'OBSERVACIÓ AL CORREDOR MIGRATORI COMITÁN- HUEHUETENANGO

Periòdicament FOCA A. C., juntament amb altres organitzacions socials realitzen recorreguts en el corredor Migratori que connecta el sud de Mèxic amb Guatemala. Aquest corredor és un dels més perillosos i és molt utilitzat per les dones i les seves famílies. En aquests recorreguts es documenten les violacions als drets humans de les dones en la migració i les seves famílies i es fan servir com a inputs per a fer denúncies públiques amb la premsa però també en espais de decisió política.

D’aquests recorreguts es genera un butlletí electrònic on estan recollides les violacions, els greuges i recomanacions.

VISITES A ESTACIONS MIGRATÒRIES

Setmanalment realitzem monitoratges en les estacions migratòries per observar les condicions materials en què estan les dones i les seves famílies; per a identificar i denunciar les violacions als seus drets humans; per a entrevistar dones en detenció i oferir l’acompanyament integral que FOCA A. C. realitza.

Les estacions migratòries que es monitoren són: Estació Migratòria en Comitán (dimecres), Estada provisional en SCLC (dilluns), Estació Migratòria i Estada provisional en Tuxtla (CUPAPE 1 dijous, CUPAPE 2 dilluns).

Fins al moment hem detectat les següents violacions als DDHH: sobrepoblació, negació d’informació sobre drets, no garantia del dret a la comunicació, alimentació de mala qualitat i/o insuficient, absència d’atenció a la salut, instal·lacions no higièniques i en mal estat, absència de dietes especials (NNA i persones malaltes), absència d’inputs per a bebès, NNA, maltractaments i/o assetjament verbal per part de guàrdies (llum encesa 24 hrs), absència del dret a l’aire lliure, absència de dret a intèrpret, absència de mesures de bioseguretat (COVID-19).

GENERACIÓ D'ESPAIS DE NEGOCIACIÓ I INCIDÈNCIA

Amb la finalitat d’impulsar acords de col·laboració i articulació efectiva per a l’atenció de les dones en les migracions i les seves famílies, FOCA A. C. Promou taules interinstitucionals. Al dia d’avui, s’ha dut a terme la 3r Mesa interinstitucional on van participar 65 persones d’organismes internacionals, governamentals i socials. La Mesa es va dur a terme a la ciutat de Tuxtla Gutiérrez el dia 23 de març de 2002. En la Mesa van estar com a ponents les següents persones: Giovanni Lepri (ACNUR), Mitzi Gómez (OIM-Organisme Internacions per a les migracions), Gretchen Kuhner (RMMSyM-Xarxa Mesoamericana Dona Salut i Migració), Rei David Cruz (FOCA A. C.), Ànima Delia Cruz (COMAR-Comissió Mexicana per a l’Atenció a refugiats), Ruth Villanueva (INM-Institut Nacional de Migració) i Monica Espinosa (Servei de Jesuïtes a refugiats).

ACCIONS DE DIFUSIÓ

Des de FOCA A. C. es realitzen programes de ràdio que es transmeten a Chiapas, però també es retransmeten en estacions de ràdio de Centreamèrica a través del suport que es té de les participants en la RMMSyM. En aquests programes s’aborda la complexitat de les migracions, la deterioració de les condicions vitals en contextos centreamericans i es dona informació dels drets i dels serveis de protecció per a persones en les migracions.

Així mateix, es té presència periòdica en les xarxes socials on es comparteix la situació actual de la migració, es denuncia la violació als drets de les dones i les seves famílies, i es dona informació sobre els serveis i atencions que FOCA A. C. dona a les seves llars de Dia.

PERSPECTIVES EN LES QUALS SE SOSTÉ AQUEST PROJECTE
SQUARED_3_landing_chiapas

FEMINISTA

les dones i les persones dissidents són subjectes, són agents, no són víctimes. Per això, treballem per situar-les al centre i fomentar que siguin elles qui prenguin les decisions sobre el seu procés migratori i rebin directament les prestacions i ajudes econòmiques.

INTERCULTURAL, ANTIRACISTA I INTERSECCIONAL

Reconeixem les diversitats. Creiem fonamental conèixer les concepcions culturals de les persones que acompanyem, pel mateix, fomentem un diàleg constant per garantir el respecte i el reconeixement de les formes de vida de les dones, adolescents i infants en els seus trànsits migratoris. A partir de la visió de la interculturalitat, fomentem pràctiques antiracistes i que tinguin una mirada interseccional sobre les opressions i experiències de vida de totes les persones.

DE DRETS HUMANS

Posem al centre a les dones com a subjectes de dret, garantint la igualtat i acompanyant processos de protecció internacional. Posem èmfasi en l’atenció a la salut, els drets sexuals i reproductius de les dones i en les violències masclistes.

QUATRE GRANS OBJECTIUS: TRES EN A MÈXIC I UN A CATALUNYA
PRESERVAR ALBERGS I CASES DE DIA A LA FRONTERA MÈXIC-GUATEMALA

 

Des de FOCA A.C., a Mèxic, fa 25 anys que treballen per la promoció dels drets de les dones, els seus pobles i les seves organitzacions des d’una perspectiva de gènere i intercultural. Dins de les seves línies de treball, estan els espais protegits d’albergs i cases de dia “Las Moradas”, llocs dignes i lliures de violències per a dones, adolescents, infants i les seves famílies mentre estan en mobilitat, refugi o tramitant una sol·licitud d’asil. Des d’“Acollides Feministes” actuem per preservar aquests espais, impactant en més de 1.600 dones, adolescents i infants, proporcionant-los alimentació, habitatge per un màxim de 50 dies i també lliurant informació sobre les alternatives migratòries, rutes segures i xerrades de primera acollida en temes com drets humans, salut sexual i reproductiva, prevenció de la Covid-19, etc. Preservar aquests espais és fonamental per migracions lliures de violències i per generar espais segurs.

MILLORAR L’AGÈNCIA DE DONES, ADOLESCENTS I INFANTS QUE TRANSITEN PER LA FRONTERA MÈXIC-GUATEMALA

 

Al llarg dels anys s’ha tractat les dones des d’una mirada assistencialista i paternalista. En aquest projecte, treballem per millorar l’agència i capacitats de totes les dones, adolescents i infants posant al centre les seves necessitats i considerant-les com a subjectes actives de decisions, com a veus que mereixen i han de ser escoltades.

Aquest objectiu també es persegueix a Mèxic, gràcies a l’aplicació del “Modelo de Acompañamiento Integral a las Mujeres en las Migraciones” de FOCA A.C. Es tracta d’un model d’acompanyament legal i psicosocial construït per elles, que està basat en un enfocament feminista, intercultural i de drets humans. Busquem reforçar l’empoderament i l’agència com una eina transversal, que serveixi i sigui útil per les dones no només en aquest procés migratori sinó en tots els seus trànsits i experiències vitals. 

INCIDIR POLÍTICAMENT I SOCIALMENT AMB INSTITUCIONS I SOCIETAT CIVIL, IMPLICADES EN ELS PROCESSOS MIGRATORIS A LA FRONTERA MÈXIC-GUATEMALA


B
usquem respostes articulades per garantir la protecció, l’atenció i el respecte dels drets humans de les dones, adolescents, infants i les seves famílies en els seus processos migratoris, per això realitzem accions d’incidència política. En aquest sentit, és clau el treball de la Xarxa de Gestores de Drets que amb la seva experiència acompanyen a dones que estan en el trànsit migratori a la frontera Mèxic-Guatemala i dissenyen estratègies per garantir el respecte als drets humans. La Xarxa participa en dos espais d’incidència crucials que són l’Observatori comunitari i la Mesa Interinstitucional “Migrar amb drets”.

També, des de FOCA A. C., participen en la Xarxa Mesoamericana Dona, Salut i Migració, formada per 40 organitzacions presents en 4 països, generant espais d’interlocució amb autoritats civils i consulars sobre la situació de les dones i les seves famílies en les migracions.

ADAPTAR I REPLICAR BONES PRÀCTIQUES PER A LA MILLORA DE LES ACOLLIDES A CATALUNYA

 

Creiem en les xarxes, en la col·laboració i en l’aprenentatge de les bones pràctiques. D’aquesta manera, ens inspirem en el model d’acollida de FOCA A. C., per identificar els seus aspectes i eines més rellevants i transformadores, i així aplicar-les al treball d’acollida a Catalunya, amb la finalitat de millorar la protecció, acompanyament i atenció de dones, adolescents i infants en les migracions i refugi. Busquem crear les condicions perquè les organitzacions, institucions i l’agenda política tinguin de referència l’experiència de FOCA A. C. Per a això, realitzarem un seminari de treball amb entitats, personal tècnic de l’administració pública i activistes a partir del qual desenvoluparem un instrument de treball sobre com incorporar la perspectiva feminista en les acollides a Catalunya. També farem incidència política a Catalunya, l’Estat espanyol i al Parlament Europeu per donar a conèixer el nostre treball i impacte.

Per a aquestes accions comptem amb la col·laboració de Mujeres Pa’lante.

QUI SOM? ENTITATS QUE HI PARTICIPEM

Organització feminista constituïda en 1996 a Chiapas, Mèxic, amb el compromís d’acompanyar a les dones en el seu procés d’empoderament, defensoria i exigibilitat dels seus drets, especialment els drets a la salut sexual i reproductiva i els drets de les dones en les migracions. FOCA A. C. contribueix a la transformació social, política i cultural per construir relacions d’igualtat entre dones i homes que enforteixin vincles de respecte, dignitat i equitat amb un enfocament feminista, intercultural.

FOCA A.C aposta per un projecte civilitzador feminista, no patriarcal i antiracista. Des d’aquest posicionament polític és que executen tots els seus projectes i activitats. El centre del seu treball és millorar les condicions de vida de les dones, especialment les dones rurals, indígenes i afrodescendents, a través de canvis estructurals, polítics i culturals.

Organització sense ànim de lucre, nascuda l’any 2017 a Barcelona que treballa en projectes estratègics d’incidència social i política per contribuir a un nou paradigma social, amb l’objectiu d’avançar cap a nous models de gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat. Els principals eixos de treball d’Almena són: l’abordatge de les violències masclistes, la transversalització de la perspectiva de gènere i la comunicació feminista. L’entitat també treballa des d’una perspectiva interseccional, oferint assessorament a entitats i administracions públiques per l’elaboració de plans, programes, protocols, guies i avaluacions.

Almena també elabora projectes propis arran de les necessitats detectades en la societat en matèria de gènere. La cooperativa no sols és una forma jurídica sinó també és una filosofia i un posicionament social i ideològic, pel mateix, des d’Almena, es fa feina perquè la cooperació sigui un valor fonamental en l’entitat.

Organització feminista nascuda l’any 2001 a Barcelona, enfocada en l’àmbit de la salut sexual des d’una mirada feminista interseccional. Les seves accions van dirigides a fer efectiu el dret a la salut sexual i a viure una vida lliure de violències, acompanyant a les persones per facilitar l’accés a aquests drets a través de l’atenció directa centrada en la cura i l’autonomia, la sensibilització, la prevenció i la incidència política.

A Creación Positiva treballen els drets sexuals com a drets humans i el marc conceptual que utilitzen es configura sobre la base dels tractats i acords internacionals. L’entitat desenvolupa abordatges integrals entorn de la promoció de la salut sexual des d’una perspectiva feminista. També ofereixen assessorament i acompanyament extern per a l’abordatge de les violències masclistes i sexuals, a administracions públiques, empreses i entitats.

EL MODEL D'ACOMPANYAMENT INTEGRAL A DONES EN LES MIGRACIONS. FOCA A. C.
El model d’acompanyament integral a dones en les migracions de FOCA A. C., és un model únic en el seu tipus, en posar al centre la conformació d’agència i trencar amb elements assistencialistes en l’acompanyament a persones migrants i refugiades, a la frontera Mèxic-Guatemala.
AcollidesFeministes-TWITTER

El model s’enfoca a atendre i defensar els processos de migracions i refugi de les dones, adolescents, infants i les seves famílies, a més de proporcionar espais de formació sobre els drets de les dones, realitzar campanyes de sensibilització cap a la població en general i treballar en incidència política a través de l’enfortiment de xarxes de col·laboració entre entitats i administracions públiques. Entre els seus principis bàsics es troben la no revictimització, posar a les dones al centre com les principals gestores dels seus processos, l’enfortiment de la pròpia agència i l’exercici dels drets.

Aquest model es basa en la perspectiva feminista en posicionar a les dones com agents de canvi i transformació i no com a víctimes. Alhora, es treballa amb la perspectiva de drets humans, garantint processos de protecció internacional amb especial atenció a la salut sexual i reproductiva de dones, adolescents i infants. Finalment, una altra perspectiva fonamental per al model de FOCA A. C. és la interculturalitat, on el reconeixement de la diversitat cultural és la base per a realitzar un acompanyament respectuós.

La posada en marxa d’aquest model, comença amb el treball de monitoratge que fa FOCA A. C. en les estacions de detenció migratòries presents a la frontera de Mèxic-Guatemala. Des d’aquí contacten amb les dones, coneixen la seva situació específica i també recullen dades per a l’anàlisi dels processos migratoris i la garantia de drets. A partir d’aquest primer contacte, és que es comença a aplicar i desenvolupar altres passos i eixos fonamentals del model de FOCA A. C.:

(1) Formació i enfortiment: aquest eix es dirigeix tant a professionals que realitzen acompanyament, com a dones en situació de migració. És important ressaltar que aquests espais són espais de formació continus, per la qual cosa és molt més fàcil que les dones en situació de migració puguin participar. En el cas dels i les professionals, la formació està basada en gènere i interculturalitat, amb la finalitat d’homogeneïtzar el marc teòric i els conceptes en els quals es basa la intervenció.

En el cas de les dones, adolescents i infants, l’objectiu és promoure processos d’anàlisis que permetin entendre i transformar les seves experiències de manera autogestionada, enfortint la seva confiança en la presa de decisions per portar-les a posicions de lideratge i empoderament.

(2) Acompanyament psicosocial, legal i salut integral: a través de diferents eines i recursos, s’ofereixen acompanyaments en matèria jurídica i psicològica, sempre que la dona ho sol·liciti i desitgi. Aquest model es basa en la psicologia social en reconèixer les capacitats de les persones i grups per dur a terme processos de transformació. Es considera el context des d’una visió comunitària, on els factors socials i culturals no són considerats exclusivament individuals.

(3) Recerca: per desenvolupar aquest model és molt important treballar amb informació i dades de primera mà, a més de produir informació i evidències quantitatives i qualitatives per a visibilitzar la complexitat dels processos migratoris. La recerca també permet la revisió constant d’aquest model, per a modificar-lo i generar les millores necessàries.

(4) Difusió: més enllà de donar a conèixer el model, es treballa per difondre informacions amb la finalitat de generar opinió, pensament crític i qüestionaments als prejudicis que existeixen sobre la migració de dones, adolescents i infants. Per a això es realitzen estratègies regionals de comunicació a Chiapas i Mèxic.

(5) Incidència i aliances: el model busca generar influències en les decisions d’autoritats públiques amb relació a les problemàtiques de les dones, adolescents i infants en migració, per tant, es generen aliances estratègiques amb altres organitzacions, per a aconseguir objectius específics quant a transformació social. Aquest model funciona en xarxa amb altres organitzacions socials, actors governamentals, personalitats acadèmiques, moviments socials i organismes internacionals.

A través dels eixos i perspectives ja esmentades, FOCA A. C., implementa aquest model a la frontera Mèxic-Guatemala, proporcionant transformacions en els plans de vida de les dones, adolescents i infants, alhora que incideixen per generar canvis en el context pròxim, en les institucions i en les polítiques públiques.

DADES A CONSIDERAR

A Mèxic*

  • El corredor Huehuetenango-Comitán és part d’una regió entre Mèxic i Guatemala. D’acord amb fonts especialitzades, és el segon punt fronterer més concorregut per migrants d’origen centreamericà.
  • Entre Comitán i San Cristobal de les Cases (a Chiapas) són detingudes 150 persones al dia per l’Institut Nacional de Migració a Mèxic. Tres quartes parts, és a dir 112, són dones. En aquest lloc no es compta amb les condicions adequades per a un tracte digne, tenint-les en condicions insalubres, sense privacitat, sense atenció a la salut i exposades a situacions d’assetjament per part d’altres homes detinguts i per part de les autoritats.
  • Estudis realitzats per organitzacions de la Xarxa Mesoamericana Dona Salut i Migració registren que el corredor migratori Huehuetenango-Comitán és un lloc on les dones han estat assassinades, extorquides, robades, violades i desaparegudes o cooptades per al treball sexual forçat.
  • Durant el trajecte, es corre el risc de ser extorquides, violades, segrestades, assaltades i assassinades per les autoritats (Policia Federal, Exèrcit, Marina, Policies Estatals i Municipals) així com per les bandes del crim organitzat i per delinqüents comuns. Les migrants prenen aquests riscos com a situacions comunes del trànsit migratori, motiu pel qual s’arriben a injectar anticonceptius abans d’emprendre el viatge.
  • El context migratori fa més vulnerables a les dones que als homes encara que transitin en les mateixes condicions econòmiques i de salut. El sexe i la condició de gènere és determinant per a la seguretat i inseguretat en el recorregut i per ser víctimes de discriminació i abús pel només fet de ser dones.
 *Dades obtingudes de la publicació  “Una cartografía de las mujeres en las migraciones. El corredor Huehuetenango- Comitán”, realitzada per FOCA A.C. l’any 2015

A Catalunya* i l'Estat espanyol

  • L’any 2019, Catalunya va rebre a 203.843 persones migrants, la xifra més alta registrada en la comunitat autònoma, segons dades publicades per l’IDESCAT, Institut d’Estadística de Catalunya.
  • En els primers mesos de l’any 2021, es van tramitar 5.643 noves sol·licituds de persones que volen aconseguir el Certificat de Primera Acollida, la qual cosa representa un 47,2% més de sol·licituds que en el mateix període de temps del 2020. La proporció entre homes i dones està bastant equilibrada i destaquen les persones de 30 a 44 anys.
  • A juny de 2021, Catalunya disposa d’un total de 2.738 places per a persones refugiades, de les quals un 78,3% estan ocupades (2.144). En l’Estat espanyol, la taxa d’aprovació de les sol·licituds de protecció internacional no arriba al 5%, una xifra molt baixa. En el 95% dels casos, es va negar la protecció internacional.
  • Les dones migrants i refugiades sofreixen discriminació en les societats d’acollida per múltiples motius: al component de gènere se suma el de la nacionalitat i en molts casos el racial o ètnic. Tot això genera una sèrie de factors d’exclusió social (bretxa salarial, dificultats d’accés a l’habitatge per a dones soles, etc.) que la societat moltes vegades passa per alt, però amb els quals convivim dia a dia.
  • A l’Estat espanyol, 6 de cada 10 dones migrants estan ocupades en treballs domèstics com a cuidadores, netejadores i cambreres, ocupacions sovint per sota del seu nivell d’estudis.
 *Dades obtingudes de l’informe “Activitat de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme en matèria d’estrangeria“, primer semestre 2021.
NOTÍCIES

LES DONES MIGRADES NO SOM UNA MODA

El passat divendres 7 de juliol es va celebrar el webinar ``Mirada feminista en els processos migratoris: un desafiament urgent``. Una trobada en línia que, en el marc del projecte 'Acollides Feministes – Transformem juntes', va posar sobre la taula temàtiques com les polítiques migratòries europees o el control de fronteres des d'una mirada feminista interseccional. A la trobada, coorganitzada per Almena Cooperativa Feminista, Creación Positiva i Formación y Capacitación (FOCA A.C.), van participar entitats i ponents de renom com la Gemma Pinyol d'Instrategies, Celia Serrano d'Alianza por la Solidaridad i Francisca Rodríguez, de FOCA A.C., juntament amb la Norma Véliz de Mujeres Unidas Entre Tierras, Isabella Antognozzi de l'Asociación Sembrar, Mercè Amor de Diàlegs de Dona i Lorena Álvarez de Mujeres Pa'lante.

ACOLLIDES FEMINISTES AL PARLAMENT EUROPEU

El 6 de juny del 2023 en un acte coorganitzat per l'eurodiputada Diana Riba i Giner i el projecte 'Acollides Feministes' en el Parlament Europeu, les entitats Merlet Feminista, FOCA A. C., Creació Positiva i Dones Pa'lante van manifestar que construir migracions segures mitjançant la perspectiva feminista i interseccional, resulta imprescindible per a acabar amb la violència que sofreixen dones, adolescents, nenes i nens en contextos migratoris. Aquest espai d'intercanvi es va aconseguir visibilitzar la realitat de l'encreuament de fronteres i es va posar èmfasis en les violències que viuen les dones no sols en el trànsit migratori, sinó també als països de destinació.

IGUALTAT I FEMINISMES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DEBAT SOBRE UNA ACOLLIDA AMB PERSPECTIVA FEMINISTA I INTERSECCIONAL

Les entitats Almena Cooperativa Feminista, Creación Positiva i Mujeres Pa'lante hem comparegut en una sessió ordinària en la Comissió de Igualtat i Feminismes al Parlament de Catalunya per a presentar l'estudi ``Acollides Feministes - Transformem Juntes' i vam exposar diverses propostes al voltant d'aquesta problemàtica internacional i nacional.

PERSPECTIVA FEMINISTA A LES ACOLLIDES: COMPROMÍS PENDENT AMB LES DONES I LES SEVES FAMÍLIES

Després de mesos de preparació, el passat 20 d'octubre de 2022, es va realitzar el seminari ``Com incorporar la perspectiva feminista als processos d'acollida? Claus d'anàlisis i experiències transformadores``, al marc del projecte de cooperació internacional: ``Acollides Feministes: transformem juntes``, fet per Formación y Capacitación A. C. a Mèxic i Almena Cooperativa Feminista i Creación Positiva a Catalunya i finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

DIEM NO A LA MILITARITZACIÓ DE LA FRONTERA SUD DE MÈXIC NI ENLLOC

Des de FOCA A. C. ens pronunciem en contra de la contínua militarització de Mèxic i especialment a la frontera sud. Manifestem la nostra preocupació davant el lliurament de la Guàrdia Nacional a la Secretaria de Defensa Nacional.

CONÈIX LES MORADAS: EL PODCAST DE FOCA A.C.

Las Moradas és un programa radiofònic creat per a donar a conèixer els treballs en FOCA A. C. en les àrees de Migració i Salut Reproductiva amb perspectiva de gènere.<br /> Aquest programa és realitzat per un col·lectiu interdisciplinari de dones i homes de diversitat cultural, amb experiència en temes de salut sexual i reproductiva, gènere, migració i educació intercultural.

IMPORTANTS AVENÇOS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE “ACOLLIDES FEMINISTES”

A 8 mesos del seu inici, el projecte “Acollides Feministes” està tenint impactes directes en la vida de centenars de dones migrants i les seves famílies, a la frontera Mèxic-Guatemala. Fins ara, a les cases de dia de Comitán, Tuxla Gutiérrez i San Cristóbal de las Casas, han ingressat 1.954 persones. D'aquestes, 16 persones s'identifiquen com a part de la comunitat LGBTIQ+. També han entrat 11 dones en situació d'embaràs, i s'han ofert 195 xerrades curtes informatives. En matèria de tallers, s'han realitzat 29 tallers formatius als quals van assistir 212 dones. També s'han fet 152 derivacions per a acompanyament integral i s'han derivat 9 persones a albergs segurs. Si bé queda molt per fer, aquestes xifres mostren l'enorme impacte d'aquest projecte. Des de Formació i Capacitació A. C., continuen treballant a la frontera i monitorant estacions migratòries per a garantir migracions amb drets per a totes.

AMANDA ALEXANIAN, D'ALMENA, VISITA MÈXIC

Entre els dies 25 i 30 de setembre, la nostra companya Amanda Alexanian, d'Almena Cooperativa Feminista, va visitar Chiapas, Mèxic. En aquest viatge, va recórrer les diferents Cases de Dia que gestiona “Formació i Capacitació A. C.”, en Tuxla Gutiérrez, Comitán i San Cristóbal de las Casas, en el marc del projecte “Acollides Feministes: transformem juntes”. Aquestes cases són espais protegits on les dones migrants i les seves famílies poden accedir a atenció i acompanyament integral en els seus processos migratoris, facilitant informació, tallers sobre els seus drets, ajudes econòmiques i, sobretot, diverses eines per a aconseguir un apoderament en tots els aspectes de les seves vides. En aquest viatge, l'Amanda, al costat de FOCA A. C., va fer visites a les diferents estacions migratòries que hi ha a Chiapas, a més de visites a la frontera i diferents reunions de treball per a seguir amb l'execució del projecte “Acollides Feministes”.

DIANA DAMIÁN, DIRECTORA DE FOCA, VISITA BARCELONA

Entre els dies 13 i 24 de juny, Diana Damián, directora de Formación y Capacitación A.C., visita Catalunya en el marc del projecte “Acollides Feministes: transformem juntes”. Els objectius de la seva estada a Barcelona van ser la difusió del projecte, la incidència política i el contacte amb organitzacions que realitzen acolliment en el territori. Es reuneix amb la direcció de CEAR/CCAR, Creu Roja, i es troba amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, desenvolupant també activitats com la realitzada amb “Mujeres pa'lante”, a mes de trobades amb altres activistes.

GALERIA D'IMATGES

Mèxic – Catalunya, 2022- 2024.

Projecte realitzat per:
Amb la col·laboració de: